Thema’s

Er zijn veel factoren die bijdragen aan gelukkige, bevlogen medewerkers en effectieve organisaties. We zijn ons ervan bewust dat het per organisatie sterk kan verschillen waar op dit gebied de prioriteiten en aandachtspunten liggen. Daarom laten we in onze onderzoeken, workshops en adviestrajecten de thema’s aan bod komen die voor uw organisatie belangrijk zijn. We luisteren naar uw wensen en stellen een aanpak samen die daar volledig op aansluit. Onze ervaren onderzoekers en adviseurs begeleiden u hierbij. Zo krijgt u handvatten waarmee u uw organisatie gericht kunt verbeteren op de thema’s die u belangrijk vindt.

Klik hieronder om meer te lezen over een aantal thema’s uit ons medewerkersonderzoek, onze workshops en adviestrajecten of neem contact op voor meer informatie.

Bedrijf en organisatie

Het werk

Omstandigheden

werkgeluk

Werkgeluk

Werken is voor veel mensen een substantieel deel van hun leven. Toch is maar 13% van de wereldbevolking echt gelukkig op het werk. Succes leidt vanzelf tot geluk. Gek genoeg denken we dat, maar uit onderzoek blijkt het omgekeerde: geluk leidt tot 21% meer productie en 37% meer ziekteverzuim. Werkgeluk is precies dát wat medewerkers zoeken bij een organisatie.

Lees meer over onze werkgeluk onderzoeken en workshops

Werkdruk

Werkdruk

Met de juiste werkdruk kom je in een goede flow en vliegt de tijd voorbij. Een goede balans tussen wat we aankunnen (werkvermogen) en wat we moeten doen (werklast) zorgt ervoor dat we lekker door kunnen werken zonder dat we ons vervelen of in de stress raken. Maar als de balans verstoord wordt kan dit heel naar voelen.

Lees meer over onze werkdruk onderzoeken en workshops

MonitorGroep - Duurzaam inzetbaar

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn fit, gepassioneerd en vinden hun werk leuk. Ze besteden aandacht aan hun professionele ontwikkeling en zijn fysiek en mentaal vaardig genoeg om hun werk succesvol uit te voeren. Ze blijven hierdoor tot het eind van hun carrière energiek, geïnspireerd en van grote waarde voor organisaties. Belangrijk, omdat medewerkers tegenwoordig langer doorwerken en goed moeten kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de markt.

Lees meer over onze Duurzame Inzetbaarheid onderzoeken en workshops

Bevlogenheid MonitorGroep

Bevlogenheid

Misschien herkent u ze: collega’s die hun werk heel leuk vinden, voortdurend positief zijn en aan wie je moet vragen: zou je niet eens naar huis gaan? Het zijn de negens en tienen in uw organisatie. Dat zijn bevlogen medewerkers.

Lees meer over onze bevlogenheid onderzoeken en workshops

Cultuur

Cultuur

De organisatiecultuur is het DNA van uw organisatie. Het zijn de (kern)waarden, de normen en gedragingen van medewerkers die vaak zo eigen zijn geworden, dat ze helemaal niet meer opvallen. En toch definiëren ze voor een groot deel hoe de organisatie werkt. Hoe gaan medewerkers bijvoorbeeld met elkaar en met klanten om?

Lees meer over onze cultuur onderzoeken en workshops

kernwaarden

Kernwaarden

Kernwaarden geven aan waar uw organisatie voor staat. Ze zitten in het DNA en maken uw organisatie uniek. Deze positieve waarden zijn zichtbaar in het gedrag en de manier van werken van uw medewerkers. Zowel binnen de organisatie als naar buiten (bijv. richting klanten).

Lees meer over onze kernwaarden onderzoeken en workshops

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Een talentgerichte organisatie is waardevol voor zowel medewerkers als de organisatie zelf. Medewerkers die hun talent benutten zijn meer bevlogen, gelukkiger in het werk en stijgen boven zichzelf uit in prestaties. Bovendien zijn ze het meest effectief in hun manier van werken én zijn ze doorgaans creatiever en innovatiever dan medewerkers die hun talenten niet benutten.

Lees meer over onze talentontwikkeling onderzoeken en workshops

MonitorGroep - Faciliteiten

Faciliteiten

Goede faciliteiten maken het werk makkelijker voor de medewerkers. We zitten midden in de digitalisering en steeds meer taken worden met of door computers gedaan, maar ook in analoge werkvelden moeten de faciliteiten naar behoren functioneren.

Lees meer over faciliteiten

MonitorGroep - Samenwerking

Samenwerking

Goed teamwork begint met vertrouwen en openheid. Als dat er is, volgt de rest vanzelf. Als er vertrouwen is, durven medewerkers hun talenten te gebruiken. Hun kwaliteiten komen goed naar voren en medewerkers vullen elkaar onderling aan. Als er openheid is, kunnen er gezamenlijke doelen gesteld worden, wordt er beter gecommuniceerd en is er meer duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Lees meer over samenwerking

MonitorGroep - Waardering

Waardering

Waardering maakt (werk)gelukkig. Interessant is dat het niet gaat om de materiële waardering van een goed salaris, maar om het uitspreken van waardering. Het gaat om erkenning, gehoord worden en respect. Uit onze onderzoeken blijkt dat het krijgen van waardering (naast vertrouwen) het grootste effect heeft op werkgeluk.

Lees meer over waardering

MonitorGroep - Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

We kennen allemaal de uitdrukking ‘geld maakt niet gelukkig’. Klopt dat? Uit onze onderzoeken blijkt inderdaad dat een verhoging van je salaris maar een heel klein, en vooral kort effect heeft op je werkgeluk. Maar het is wel belangrijk om de basis en zekerheden in het leven goed voor elkaar te hebben.

Lees meer over arbeidsvoorwaarden

Gezond blijven werken

Vitaliteit

Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde organisatie is een team van gezonde medewerkers. Gezond en uitgerust ben je weerbaarder voor werkdruk en stress. Hoe help je medewerkers gezond en fit te houden?

Lees meer over vitaliteit

Meer weten over onze thema’s?

Ik vertel u graag meer over hoe wij organisaties helpen met verbeteren.

Contact

Pim Stalenhoef | Thema expert