LeiderschapsMonitor

LeiderschapsMonitor

Goed leiding geven is geen eenvoudige taak. Als leidinggevende functioneert u als spil tussen de organisatie en de medewerkers binnen uw afdeling(en). Heldere communicatie, juiste aansturing en respectvolle relaties met de medewerkers zijn daarom erg belangrijk. Hoe beoordelen uw medewerkers u op deze aspecten? Als leidinggevende is het waardevol om feedback van uw medewerkers te vragen. Het geeft u inzicht in uw manier van werken en helpt u om uzelf te verbeteren. Toch vinden medewerkers het soms lastig en spannend om feedback te geven aan hun leidinggevende of de directie. De LeiderschapsMonitor kan deze drempel wegnemen voor medewerkers en biedt ze een mogelijkheid om u verder te helpen in uw ontwikkeling als leidinggevende.

Het ontwikkelingsavontuur

In de LeiderschapsMonitor krijgt u de kans om vragen aan uw medewerkers voor te leggen die voor u belangrijk zijn. Bent u bijvoorbeeld benieuwd hoe uw medewerkers kijken naar uw gezag, mensgerichtheid of toegankelijkheid? Motiveert u ze voldoende en is er onderling respect? Dit zijn belangrijke aspecten voor een vlotte samenwerking tussen u en uw medewerkers. Feedback krijgen is altijd spannend, maar het biedt u mogelijkheden voor een ontwikkelingsavontuur. Daarnaast helpt de feedback niet alleen u, maar ook uw medewerkers vooruit.

Maak eens een praatje!

Hoe vaak spreekt u uw medewerkers echt? Slechts 55% van de medewerkers in Nederland vindt dat de leidinggevende dicht bij de medewerkers staat. Wacht niet af tot het jaarlijkse beoordelingsgesprek of tot de medewerkers naar u toe komen, maar neem initiatief en loop eens langs voor een praatje. Stel vragen. Luister oprecht. Zo leert u de medewerkers pas écht kennen en komt de samenwerking ten goede. Dat werkt prettig voor beide kanten!