TeamMonitor

Topteams voor topresultaten

Teams zijn er om prestaties te verbeteren en doelen te realiseren. Met de juiste instelling en samenwerking kunnen grote team- en individuele prestaties worden bereikt. De sleutel tot succes ligt niet alleen bij de leidinggevende, coach of trainer, maar vooral bij de teamleden zelf. De TeamMonitor is hét vertrekpunt om een High Performing Team te worden.

Leuk

De TeamMonitor is een leuke praktische methode om de samenwerking binnen teams in kaart te brengen en te verbeteren. Het laat zien hoe teamleden tegen hun eigen prestaties en de teamprestaties aankijken vanuit zeven factoren: oriëntatie, vertrouwen, doelstelling, toewijding, implementatie, High Perfomance en vernieuwing.

Onze aanpak

Via een online vragenlijst meten we hoe de teamleden de samenwerking beoordelen. De vragenlijst bevat zowel open vragen als meerkeuzevragen. Het is mogelijk om extra vragen toe te voegen die specifiek voor een bepaald team gelden. De teamleden worden door ons via een e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Het is mogelijk om zowel kleine teams als grote organisatieonderdelen met meer meerdere teams te bedienen.

Het resultaat

De TeamMonitor is gebaseerd op het Team Performance Model van Drexler & Sibbett. Het model is ontwikkeld om teams te stimuleren hun eigen prestatieniveau te verhogen. U ontvangt een krachtig rapport dat u duidelijk inzicht geeft in het totale teambeeld.

Workshop

Als de resultaten bekend zijn, gaat het team samen met een adviseur aan de slag met verbeteringen zoals het uitspreken van verwachtingen, feedback geven en optimaal samenwerken.