6 Trends in Medewerkersonderzoek
trends medewerkersonderzoek

6 Trends in Medewerkersonderzoek

Als onderzoekers vinden wij het belangrijk om ook ons eigen product voortdurend te toetsen en ze af te stemmen op de laatste trends en ontwikkelingen. We spreken dagelijks klanten, die ons van waardevolle input voorzien. In dit artikel delen we graag 6 belangrijke trends van dit moment.

1. Werkgeluk

Ons vernieuwde motto is ‘werken aan werkgeluk’, en dat is niet voor niets. We zien een verschuiving van ‘tevredenheid’ naar ‘werkgeluk’. Steeds meer organisaties sturen op werkgeluk. Geluk kan in de zakelijke context misschien wat wollig klinken, maar dat is het zeker niet.

Bij de MonitorGroep doen we onderzoek naar gelukkige medewerkers, met behulp van de module werkgeluk inclusief een persoonlijk geluksprofiel. Met deze vragen brengt u het gesprek over werkgeluk en organisatieverbetering op gang. Deze onderzoeksmodule kan worden aangevuld met de Workshop Werkgeluk. In deze workshop is onder andere aandacht voor energiegevers, flow, persoonlijk leiderschap en inspirerende voorbeelden.

2. Verkort MTO

Veel organisaties zijn gewend om eens in de 2 à 3 jaar een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Dit brengt dan in een keer veel met zich mee. De vraag van onze klanten luidt dan ook steeds vaker “Kunnen we ook een verkort MTO doen en dan wat vaker meten?”.

Het kan prettig zijn om iets vaker actuele thema’s binnen de organisatie te peilen. Hiervoor hebben wij de Q25 ontwikkeld: 25 essentiële vragen over betrokkenheid, bevlogenheid en werkgeluk. Deze 25 vragen kunnen desgewenst aangevuld worden met een actueel thema, zoals duurzame inzetbaarheid. Zo kunt u regelmatig nieuwe inzichten van uw medewerkers verkrijgen, zonder ze te overbelasten met een grootschalig onderzoek.

Een ontwikkeling die goed samengaat met het verkort MTO is het gebruik van smartphones en apps binnen medewerkersonderzoek. Korte medewerkersonderzoeken zijn goed in te vullen op een smartphone en de deelnemers kunnen hun survey direct downloaden. Ook kunnen resultaten van een onderzoek via de smartphone of een app gedeeld worden in de vorm van infographics.

3. Duurzame inzetbaarheid

Wanneer je spreekt over werkgeluk, is duurzame inzetbaarheid hier nauw aan verwant. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip, dat binnen iedere organisatie verschillend kan worden ingevuld. Concreet komt het neer op medewerkers geschikt werk aan te bieden. Door goed te kijken naar de kwaliteiten van medewerkers, en het takenpakket hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten, creëer je duurzaam inzetbare én gelukkige medewerkers.

Makkelijker gezegd dan gedaan? Met onze module ‘Duurzame Inzetbaarheid’ onderzoeken we de drie bouwstenen van duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, employability en werkvermogen. Deelnemers krijgen hun persoonlijke DI-profiel en kunnen een persoonlijk gesprek aangaan met een DI-coach. Aansluitend op dit onderzoek volgt de workshop ‘Duurzaam Inzetbaar’. Tijdens deze workshop brengen medewerkers zelf in kaart hoe ze invulling willen geven aan de uitkomsten van het onderzoek. Het doel hierbij is om praktische veranderingen teweeg te brengen.

4. Individuele trajecten

Organisatiebrede onderzoeken kunnen veel waardevolle informatie bieden voor een bedrijf of instantie. Uiteindelijk zijn het echter individuele medewerkers die het verschil maken op de werkvloer. Naast brede medewerkersonderzoeken bieden wij daarom ook onderzoeken waarbij wij oog hebben voor de talenten, voorkeuren en krachten van de individuele medewerker.

Een voorbeeld van een individueel medewerkersonderzoek is de ‘Sterke Punten Test’. Tijdens dit onderzoek worden de interne sterktes van een medewerkers in kaart gebracht, aangevuld met een individueel coachingsgesprek. Dit onderzoek is het startpunt voor een talentontwikkelingstraject. Dit gebeurt in teamverband.

5. Samen sterker staan

Met je team breng je vaak meer tijd door dan met je eigen vrienden. Je vrienden heb je zelf uitgekozen, maar je collega’s veelal niet. Daarom is het des te belangrijker om aandacht te hebben voor effectief samenwerken in teamverband. Enkele voorbeelden van verbetertrajecten die wij voor teams aanbieden zijn:

  • Workshop Feedback

Waarom kruipt het commentaar van de ene collega op een nare manier onder je huid, terwijl je een vergelijkbare opmerking van een ander veel beter kunt hebben? Feedback geven is een kunst! Tijdens deze workshop beginnen we met het leren van de regels van feedback, waarna je deze direct gaat toepassen met je collega’s. We beginnen met fictieve situaties om op een laagdrempelige manier te oefenen met feedback geven. Goede feedback kan een team helpen ontwikkelen, tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag.

  • Workshop Teamgeluk

Gelukkige teams werken beter samen en behalen betere resultaten, dat is onze filosofie. Tijdens een workshop Teamgeluk worden met verschillende spelvormen onderlinge waardering en openheid centraal gesteld.

6. Organisatiecultuur

Organisatiecultuur is van alle tijden, maar recentelijk merken wij meer aandacht voor dit onderwerp. Binnen culturen is er geen ‘slechte’ of ‘goede’ cultuur, maar een effectieve organisatiecultuur kan leiden tot meer omzet én gelukkigere medewerkers. Iedere organisatiecultuur biedt kansen, maar heeft ook valkuilen die professionaliteit en werkgeluk in de weg kunnen staan.

Een CultuurMonitor begint met een cultuurmeting. Tijdens de workshop gaan we met medewerkers in teamverband in gesprek. We bespreken de waardevolle punten, die de medewerkers belangrijk vinden en graag willen behouden, maar ook de valkuilen waar zij samen aan willen werken. Een cultuurverandering vindt niet in korte tijd plaats, daarom werken wij in kleine behapbare stappen. De ambities mogen groot zijn, maar veranderingen worden geleidelijk aan in gang gezet.

 

Hebben we je geïnspireerd met onze 6 trends in medewerkersonderzoek? Leuk! Dan heb je ongetwijfeld vragen naar aanleiding van het bovenstaande. We helpen je graag bij het opzetten van een medewerkersonderzoek en vervolgtraject op maat.

Contact
Profielfoto van Hanneke Bakker
Ik word heel gelukkig van samen werken aan een mooi product. Daarom vind ik het zo leuk om het team van de MonitorGroep te ondersteunen als Office Manager. In deze rol zorg ik voor marketing en communicatie, financiële administratie en algehele ondersteuning van het team. Met een commerciële achtergrond vind ik het een mooie uitdaging om mee te denken over hoe wij ons product nog beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van onze klant.