De acht van werkgeluk

De 8 van Werkgeluk

Als experts op het gebied van Werkgeluk hebben we het thema werkgeluk de afgelopen jaren tot in de kern ontrafeld en onderzocht. Dit onderzoek heeft geleid tot ‘De 8 van Werkgeluk’: het model waarin de acht meest bepalende factoren worden weergegeven in de vorm van een lemniscaat. Dit lemniscaat symboliseert de oneindigheid van werkgeluk. Veel organisaties gebruiken dit model om continu aandacht te besteden aan het werkgeluk van de medewerkers. Hieronder tref je de uitleg van het model.

De acht factoren van de 8 van werkgeluk kun je in twee groepen verdelen: de ik-kant en de wij-kant. Plezier, voldoening, competentie en autonomie zijn factoren die je als medewerker zelf invloed kunt beïnvloeden. Plezier kun je opzoeken en om meer voldoening te krijgen kun je bewuster kiezen voor welk werk je wilt doen en welke resultaten je daarmee wilt bereiken. Voor de andere vier factoren (vertrouwen, verbinding, zingeving en waardering) ben je meer afhankelijk van de organisatie en je collega’s. Daarom noemen we dit de wij-kant van het model.

8 van Werkgeluk - GroenBlauw met tekst 2020 CR

8 van werkgeluk

Verbinding

Een andere sterke menselijke behoefte is de wil om ons te verbinden aan anderen. Maar ook aan de organisatie en datgene waar de organisatie voor staat. De mate waarin je je thuis voelt bij een organisatie is heel belangrijk voor je werkgeluk.

Vertrouwen

Het gaat bij deze factor niet alleen om het vertrouwen dat je krijgt van je leidinggevende en van collega’s, het gaat ook over sociale veiligheid en openheid. Kun je helemaal jezelf zijn binnen de organisatie? Voel je je vrij om je mening te geven?

Plezier

Plezier gaat simpelweg over hoeveel plezier je beleeft in je werk. Heb je leuke collega’s? Wordt er voldoende gelachen? Heb je plezier in het werk dat je doet? Plezier heeft van de acht factoren de sterkste relatie met werkgeluk.

Voldoening

Voldoening is de mate waarin je resultaat ziet van je werk. Het gevoel dat je ‘lekker bezig bent geweest’ en veel werk hebt verzet. In tijden waarin we vooral computerwerk doen is dat soms lastig te zien. Maar het gaat meer om het gevoel dat je hebt bij het resultaat dan de zichtbaarheid ervan. Eén goede beslissing of één briljant idee op een dag kan je werkgeluk al enorm vergroten.

Zingeving

Zingeving is de mate waarin je kan bijdragen aan iets moois, goeds of belangrijks. Dat kan aan je eigen idealen zijn, iets van maatschappelijk belang, maar ook het bijdragen aan de organisatiedoelstellingen geeft zingeving aan je werk.

Waardering

We willen ons gewaardeerd voelen. Die waardering heeft een sterke invloed op hoe werkgelukkig we zijn. Het gaat hierbij om immateriële, interne waardering. Wordt jouw inzet gewaardeerd? Krijg je erkenning voor datgene dat je doet?

Autonomie

Zelf kunnen beslissen over de manier waarop je je werk doet is heel belangrijk voor je werkgeluk. Maar de factor autonomie gaat ook over ‘invloed’. In hoeverre doe je ertoe als mens binnen de organisatie? Een mooie graadmeter is de mate waarin er naar jou als medewerker geluisterd wordt.

Competentie

De wens om te groeien is een menselijke behoefte. Competentie is de factor die gaat over de mate waarin je jezelf kunt ontwikkelen en in hoeverre je kennis en vaardigheden voldoende benut worden in het werk dat je doet.

Dishappifiers

Er is ook een aantal factoren dat het werkgeluk niet groter maakt, maar dat werkgeluk wel kan drukken wanneer er ontevredenheid over is. We noemen ze daarom dishappifiers. Voorbeelden hiervan zijn werkdruk, organisatiecultuur, werkomgeving en communicatie. Medewerkers met een hoge werkdruk zijn vaak erg tevreden, maar wanneer de werkdruk als te hoog en belastend wordt ervaren, daalt het werkgeluk drastisch.

Handboek Werkgeluk

Het model voor werkgeluk is beschreven in hoofdstuk 1 van het Handboek Werkgeluk dat in juli 2020 is verschenen. “Het Handboek Werkgeluk brengt de beste mensen uit de praktijk en theorie van werkgeluk bij elkaar en biedt een compleet inzicht in wat het ideaal van gelukkig werken kan betekenen en hoe het kan worden gerealiseerd.”

Lees hier meer over het Handboek.

Of lees het artikel in Trouw.

Dit artikel is geschreven door Sandrijn Swarts
Via de werkgeluksvragenlijst van de MonitorGroep brengen organisaties en individuele medewerkers hun werkgeluk helder in kaart. Dat geeft inzicht in de punten die – wanneer je ze op een goede manier aandacht geeft – bijdragen aan het aan het werkgeluk. Medewerkers en organisaties kunnen zelf aan de slag rondom werkgeluk, maar met ons programma van workshops, coaching en advies dat hier specifiek voor is ontwikkeld, helpen we hier graag bij. Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met de acht van werkgeluk? Of meer weten over de totstandkoming van dit model?

Neem dan contact op of connect met mij.

linkedin