Advies

Samen gaan we voor een mooiere organisatie

Alle onderzoeken van de MonitorGroep hebben een praktische insteek en helpen om de organisatie mooier en beter te maken. Ze zetten aan tot dialoog en tot actie. Na het onderzoek begeleiden we dit groeiproces graag. We vergroten de individuele verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de verbeteracties ligt bij de organisatie en de medewerkers. Verbeteringen werken immers het beste als ze vanuit de organisatie worden gedragen.

MonitorGroep Advies versterkt organisaties vanuit drie niveaus:

Organisatie
Programma’s en workshops gericht op het verbeteren van de hele organisatie (het).

Teams
Werkvormen om groepen te optimaliseren (teams, afdelingen) zodat zij een nog mooiere bijdrage kunnen leveren aan de organisatiedoelstellingen (wij).

Individuele medewerkers
Coaching en advies voor individuele medewerker in de organisatie met (ik).

Een greep uit onze VerbeterTrajecten

Meer weten over onze adviestrajecten?

Ik vertel u graag meer over hoe wij organisaties helpen met verbeteren.

Contact

Arie Pieter Veldhoen | Aanvoerder en Coach Werkgeluk