Duurzame Inzetbaarheid

Wat is Duurzame Inzetbaarheid?

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn fit, gepassioneerd en vinden hun werk leuk. Ze besteden aandacht aan hun professionele ontwikkeling en zijn fysiek en mentaal vaardig genoeg om hun werk succesvol uit te voeren. Ze blijven hierdoor tot het eind van hun carrière energiek, geïnspireerd en van grote waarde voor organisaties. Belangrijk, omdat medewerkers tegenwoordig langer doorwerken en goed moeten kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de markt.

Duurzame inzetbaarheid is opgebouwd uit 3 bouwstenen: Werkvermogen, Employability en Vitaliteit. Om duurzaam inzetbaar te zijn is het voor een medewerker van belang dat alle bouwstenen aanwezig zijn. Als er bouwstenen minder sterk aanwezig zijn, beperkt dit de inzetbaarheid of effectiviteit van deze medewerker op korte of lange termijn.

Werkvermogen
Werkvermogen gaat over de balans tussen belasting en belastbaarheid. Kan een medewerker zijn werk fysiek en mentaal goed aan?

Employability
Employability betreft het verandervermogen en de ontwikkeling van een medewerker. Is een medewerker een waardevolle kracht voor organisaties, nu en in de toekomst?

Vitaliteit
Vitaliteit is een breed begrip. Vaak wordt er een directe link gelegd met lichamelijke gezondheid. Vitaliteit gaat echter ook over de inhoud van het werk en factoren die een rol spelen bij werkgeluk, zoals zingeving, uitdaging, inspiratie en plezier.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid onderzoeken

We bieden drie mogelijkheden om Duurzame Inzetbaarheid te onderzoeken:

Uitgebreid onderzoek naar Duurzame Inzetbaarheid
Wilt u een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar alle aspecten van de drie bouwstenen van Duurzame Inzetbaarheid in uw organisatie? Met ons DI-onderzoek voeren we een medewerkersonderzoek uit dat helemaal in het teken staat van Duurzame Inzetbaarheid. We stellen een maatwerk vragenlijst samen met 30 – 50 vragen. Daarin komen o.a. aan de orde:

 • Vitaliteit
 • Veranderbereidheid
 • Werkdruk
 • Belastbaarheid
 • Energie
 • Flexwerken
 • Zelfsturing
 • Moderne werkeisen
 • Ontwikkelingen in de markt en het vak

Dit onderzoek geeft u inzicht in hoe vitaal en inzetbaar uw medewerkers zijn en waar mogelijke verbeterpunten of risico’s liggen. Het onderzoek geeft geen individuele resultaten (tenzij een deelnemer daar zelf voor kiest) maar u kunt wel zien of er bepaalde groepen zijn waar de risico’s groter zijn. Zo kunt u breed of gericht acties uitzetten om Duurzame Inzetbaarheid binnen uw organisatie te vergroten.

Duurzame Inzetbaarheid in het reguliere medewerkersonderzoek
Een veel gekozen optie is om Duurzame Inzetbaarheid als thema op te nemen in het reguliere medewerkersonderzoek (MedewerkersMonitor). U kiest dan zelf de 15 vragen over Duurzame Inzetbaarheid die u voor uw medewerkers het meest belangrijk vindt. Wij adviseren u vrijblijvend over de selectie van de vragen. In het rapport gaan we specifiek in op de details en met ons teamoverzicht kunt u zien bij welke groepen de grootste risico’s zitten.

Een persoonlijke scan Duurzame Inzetbaarheid
Zijn de medewerkers benieuwd hoe het staat met hun eigen duurzame inzetbaarheid? Dan kunnen uw medewerkers (vrijwillig) onze individuele DI-scan invullen. Zij ontvangen daarna een persoonlijk profiel met de resultaten op 15 onderwerpen. Het profiel geeft de medewerker tips en actiepunten waarmee ze hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen verbeteren. Daarna beslissen ze zelf of ze verder in gesprek willen met een coach of willen deelnemen aan het programma van uw organisatie, bijvoorbeeld onze workshops Duurzame Inzetbaarheid en Gezond Blijven Werken.

Duurzame Inzetbaarheid vergroten

Zowel medewerker als werkgever speelt een rol in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie. Dit proces zetten we samen met u in gang en we begeleiden u bij de uitvoering. We doen dat onder andere met workshops, een verbetertraject of korte snelle acties (Quick Wins).

Workshop Duurzame Inzetbaarheid
In de workshop Duurzame Inzetbaarheid gaan we met een groep van 8-12 deelnemers aan de slag met de veranderende werkomgeving en de eisen die dat met zich meebrengt. Na een introductie brengen medewerkers zelf in kaart waar ze kansen en bedreigingen zien voor de toekomst, waar de energiegevers en energienemers zitten in hun werk, en waar hun sterke punten en capaciteiten liggen. Het resultaat: een persoonlijk actieplan waar de medewerkers mee aan de slag kunnen om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Door de persoonlijke plannen te bespreken krijgt uw organisatie zelf handvatten om voor een stimulerende, motiverende en ondersteunende omgeving te zorgen. Zo werkt u samen aan energieke, ontwikkelde en gezonde medewerkers die met plezier naar hun werk gaan.

Workshop Gezond Blijven Werken
Vitaal en gezond staan in deze workshop centraal. De deelnemers krijgen 50 tips om gezond te blijven werken en we gaan oefenen! Samen met een gespecialiseerde ‘Trainer meer bewegen op je werk’ bespreken we o.a.:

 • Het effect van goede voeding
 • Hoe slaap je beter?
 • De gevolgen van stress… en, hoe verminder je de stress?
 • Muziek
 • Bewegen op het werk
 • Geluk als basis

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Ik vertel u graag meer over hoe wij medewerkers duurzamer inzetbaar maken. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie, een brochure of een prijsopgave. 

Contact
Pim Stalenhoef - Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Pim Stalenhoef | Adviseur Duurzame Inzetbaarheid