Hoe houd je de beste medewerkers binnenboord?
getalenteerde medewerkers

Hoe houd je de beste medewerkers binnenboord?

Voor iedere werkgever is het een uitdaging om waardevolle medewerkers aan zich te binden. Talentvolle medewerkers met hart voor de zaak zijn immers hun gewicht in goud waard. Maar deze groep stapt ook relatief vaak over naar een andere organisatie. Maar hoe komt dit nu precies?

Internationaal onderzoeksbureau Gallup ontdekte iets interessants in de medewerkersonderzoeken. De groep zeer getalenteerde medewerkers die niet betrokken zijn bij de organisatie hebben het relatief hoogste personeelsverloop, samen met weinig getalenteerde niet betrokken medewerkers. Met andere woorden: als de beste medewerkers niet betrokken zijn bij de organisatie is de kans dat zij naar een andere organisatie vertrekken net zo groot als bij medewerkers die slecht presteren en weinig werkgeluk ervaren.

Bron: Gallup.com

Oorzaken

Wat leidt nu tot het vertrek van deze getalenteerde maar weinig betrokken medewerkers? Allereerst hebben ze vaak hogere verwachtingen van hun werkomgeving. Wanneer die niet uitkomen zullen zij sneller teleurgesteld zijn. Daarnaast hebben ze vaak meer mogelijkheden om elders aan de slag te gaan. Deze combinatie van een hoge verwachting en een machtspositie ten opzichte van de werkgever leidt er toe dat deze werknemers hun ogen open houden voor plekken waar ze meer kansen, doorgroeimogelijkheden, waardering of (financiële) vergoeding krijgen.

Voor werknemers die zeer getalenteerd zijn én betrokken bij hun organisatie geldt dit juist niet. Belangrijk om te beseffen is dat vaardigheid en betrokkenheid twee losstaande factoren zijn. Betrokkenheid leidt tot betere werknemers, maar beter  presterende werknemers zijn niet vanzelf betrokken bij de organisatie. Aandacht van een manager moet daarom niet alleen uitgaan naar de werknemer die minder goed presteert, maar net zoveel naar de medewerker die bovengemiddeld presteert.

De winnende formule

Volgens de onderzoekers van Gallup is goed functioneren opgebouwd uit drie verschillende factoren:

GOED FUNCTIONEREN = TALENT X BETROKKENHEID X VAST DIENSTVERBAND

 

De eerste factor is uiteraard talent. Werknemers die gemaakt lijken voor hun functie en op de juiste plek in de organisatie zitten hebben alles mee om een goed presterende medewerker te worden. Naast talent is betrokkenheid van belang voor goed functionerende medewerkers. Wanneer medewerkers zich betrokken en gepassioneerd voelen, zijn ze iedere dag weer bereid om zich in te zetten voor hun werkgever. Het zal je niet verbazen dat het makkelijker is om getalenteerde medewerkers te motiveren, dan medewerkers die eigenlijk niet helemaal op de juiste plek zitten.

Tenslotte fungeert een vast dienstverband als kers op de taart: een contract voor onbepaalde tijd zorgt bij ongetalenteerde en weinig betrokken medewerkers nauwelijks voor een betere prestatie. Bij een betrokken en getalenteerde medewerker kan een vast dienstverband zorgen voor meer verbondenheid met de organisatie en daarmee een hogere prestatie.

Medewerkers die over alle drie de factoren beschikken zijn het meest waardevol voor een organisatie. Deze medewerkers presteren 18% beter dan de gemiddelde medewerker en zelfs 35% beter dan medewerkers die over geen van de drie factoren beschikken. Het is een simpel principe, maar slechts 5% van de medewerkers behoort tot de lucky few die op de juiste plek werken, zich betrokken voelen bij de organisatie waar ze werken en een vast dienstverband hebben.

Investeren in betrokken en getalenteerde medewerkers loont

Een bekende tegenstelling is:

CFO: “What happens if we invest in our people and then they leave us?”

CEO: “What happens if we don’t and they stay?”

Niet investeren in een medewerker die goed in zijn rol zit is een enorme verspilling van getalenteerd personeel. Echt getalenteerde medewerkers zijn zeldzaam en daarnaast duur om te vervangen. Ook kan het vertrek van goede medewerkers ertoe leiden dat zij andere goede medewerkers met zich meenemen. Ten slotte zijn getalenteerde medewerkers relatief veel makkelijker om te betrekken bij de organisatie en blijkt uit dit onderzoek van Gallup dat getalenteerde medewerkers het snelst vertrekken wanneer zij niet betrokken zijn.

Toepassing in de praktijk

Iedere werkgever wil betrokken en getalenteerde medewerkers zo lang mogelijk aan zijn organisatie verbinden. De onderzoeken die hierbij kunnen helpen zijn allereerst een MedewerkersMonitor. Gerichte vragen naar tevredenheid en werkgeluk kunnen je veel inzicht geven om talentvolle medewerkers meer bij de organisatie te betrekken. Daarnaast kan een ExitMonitor helderheid bieden in de redenen die schuilgaan achter het vertrek van medewerkers. Dit onderzoek wordt voorgelegd aan iedere medewerker die de organisatie verlaat.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Het hele onderzoek is terug te lezen op de website van Gallup. Wil je meer weten over het vergroten van de betrokkenheid en werkgeluk? Neem dan gerust contact met ons op.

Profielfoto van Hanneke Bakker
Ik word heel gelukkig van samen werken aan een mooi product. Daarom vind ik het zo leuk om het team van de MonitorGroep te ondersteunen als Office Manager. In deze rol zorg ik voor marketing en communicatie, financiële administratie en algehele ondersteuning van het team. Met een commerciële achtergrond vind ik het een mooie uitdaging om mee te denken over hoe wij ons product nog beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van onze klant.