Werkgeluk: WRR pleit voor kwaliteit van werk

Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk hebben impact op de manier waarop we werken. Het in januari 2020 verschenen rapport van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, roept op om samen met bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid te werken aan goed werk in Nederland. Dat zorgt voor welvaart in Nederland in de brede zin: voor de economie en voor de sociale samenhang. Op individueel niveau vergroot het de gezondheid, het welzijn en de betrokkenheid van de mensen bij hun werk. 

Hoe werk je aan goed werk? De WRR noemt drie speerpunten:

  1. Grip op geld. Goed werk is werk dat voldoende (financiële) zekerheid oplevert, ook in verhouding tot anderen en op de lange termijn.
  2. Grip op het werk. Goed werk is werk met een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten en goede sociale relaties worden onderhouden.
  3. Grip op het leven. Goed werk is werk met voldoende tijd en ruimte om het te combineren met zorgtaken en een privéleven.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Bron:
www.wrr.nl