Kernwaarden

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden geven aan waar uw organisatie voor staat. Ze zitten in het DNA en maken uw organisatie uniek. Deze positieve waarden zijn zichtbaar in het gedrag en de manier van werken van uw medewerkers. Zowel binnen de organisatie als naar buiten (bijv. richting klanten).

Deze positieve waarden zijn zichtbaar in het gedrag en de manier van werken van uw medewerkers. Zo hebben ze een grote invloed op de organisatiecultuur. U kunt ze gebruiken als kompas voor het gedrag van uw medewerkers. Intern om een cultuur te creëren die aansluit bij datgene waar u als organisatie voor wilt staan. En extern om uw merk en imago te versterken door een stabiele en consistente koers te volgen.

Kernwaarden onderzoeken

Het onderzoeken van kernwaarden doen wij op twee niveaus: oriënteren en toetsen.
Wanneer uw organisatie nog geen kernwaarden heeft, bieden wij een oriënterend kernwaardenonderzoek aan. Hiermee geven we inzicht in de kernwaarden van uw organisatie door concreet en zichtbaar gedrag van de medewerkers te meten.

Heeft uw organisatie kernwaarden en wilt u toetsen in hoeverre de huidige kernwaarden overeenkomen met de gewenste kernwaarden, dan voeren wij voor u een toetsend onderzoek uit. We meten dan van alle kernwaarden in hoeverre medewerkers de huidige kernwaarden herkennen in hun dagelijkse werk en hoe belangrijk ze deze waarden vinden.

Kernwaarden uitdragen

Of de gewenste kernwaarden uitgedragen worden in de praktijk is afhankelijk van het gedrag van uw medewerkers. Met onze ervaring helpen we u bij het vertalen van de gewenste kernwaarden naar de praktijk. Dit doen we aan de hand van de resultaten van het onderzoek waarin de gewenste kernwaarden zijn gemeten en/of vastgesteld. Met bijvoorbeeld een workshop, het opstarten en begeleiden van een werkgroep of praktische acties.

Workshop Kernwaarden naar de Praktijk

Samen met de medewerkers kijken we zowel op individueel als op teamniveau hoe de kernwaarden vertaald worden naar de praktijk. Wat betekenen de kernwaarden voor de medewerker zelf? Hoe laat hij ze terugkomen in zijn eigen werk en ontwikkeling? Wat betekenen ze voor het team en het gedrag van medewerkers onderling en naar klanten toe? De workshop bestaat onder andere uit het maken van teamafspraken die aansluiten op de gewenste kernwaarden. Denk aan afspraken over samenwerking, omgang met klanten, openheid, het waarborgen van kwaliteit of bijvoorbeeld deskundigheid.

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over hoe wij u helpen met uw kernwaarden. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie, een brochure of een prijsopgave. 

Contact

Arie Pieter Veldhoen | Aanvoerder en Coach Werkgeluk