Onderzoek naar werkgeluk in Nederland 2020

Hoe scoren Nederlanders in 2020 op hun werkgeluk?

Ieder jaar meten we het werkgeluk van Nederlanders. In 2020 staan natuurlijk de effecten van de coronacrisis centraal: wat doet die met ons werkgeluk en de manier waarop we ons werk beleven? In dit onderzoek (uitgevoerd door de MonitorGroep i.s.m. Gelukkig Werken Academy & Happy Office) hebben we gekeken naar de acht factoren die werkgeluk bepalen en beïnvloeden zoals: vertrouwen, waardering en zingeving. Hoe hoog scoren Nederlanders daarop? En waar zien we de effecten van de coronamaatregelen het sterkst?

Hier vind je de meest opvallende resultaten uit ons Onderzoek Werkgeluk 2020.

 

Cijfer voor het werkgeluk

Gemiddeld geeft werkend Nederland een 7,3 als cijfer voor het werkgeluk. Het werkgeluk ligt daarmee iets hoger dan in 2019 (+0,1). De factoren voldoening, het zich thuis voelen in de organisatie en verbinding zijn heel belangrijk voor dit werkgelukscijfer.

Werkgeluk floreert in kleine organisaties

Hoe kleiner de organisatie waarin men werkt, hoe hoger het cijfer voor werkgeluk. Bij medewerkers uit organisaties met een omvang van 11 – 50 medewerkers is het cijfer voor werkgeluk gemiddeld een 7,5. Het gemiddelde cijfer voor werkgeluk in organisaties groter dan 250 medewerkers is een 7,1.

Verschillen tussen sectoren

Dieper inzoomen op het cijfer voor werkgeluk laat zien dat er behoorlijke verschillen zijn in werkgeluk tussen sectoren.

 

Werkgeluk per sector 01

Werkgeluk varieert door de jaren

Nieuwkomers zijn gelukkiger dan de collega’s die al langer bij de organisatie werken. Werkgeluk loopt in een zogenaamde U-curve. Dat zien we terug in onderstaande grafiek. Ben je nog niet zo lang in de organisatie (< 1 jaar), dan is de kans groot dat je je behoorlijk werkgelukkig voelt. In de periode 1 tot 5 jaar werkzaam bij de organisatie is er een dip in het werkgeluk om na 5 jaar weer bijna terug te zijn op het gemiddelde niveau.

 

Werkgeluk en werkervaring 01

Werkgeluk in de zorg is afgenomen

Zijn de verschillen in werkgeluk een gevolg van de corona-crisis? Een vergelijking met de resultaten uit 2019 laat inderdaad zien dat het werkgeluk in de recreatie, entertainment en horeca én in de sector zorg, welzijn en gezondheid een knauw heeft gekregen. In de IT-sector is het werkgeluk het juist toegenomen.

 

Werkgeluk per sector - Vergelijking met 2019 01

De 8 van werkgelukActueel - 8 van Werkgeluk

 

In het onderzoek hebben we ook de 8 van werkgeluk meegenomen. In dit model worden de acht meest bepalende factoren weergegeven in de vorm van een lemniscaat. Dit lemniscaat symboliseert de oneindigheid van werkgeluk.

 

Klik hier als je je verder wilt verdiepen in de 8 van werkgeluk.

 

Toegenomen

Plezier
Voldoening
Autonomie
Zingeving (sterk toegenomen)

 

 

Gelijk gebleven

Waardering
Vertrouwen

 

Afgenomen

Competentie
Verbinding

 

 

Werken in tijden van Corona

De coronacrisis heeft een grote impact op organisaties en het werken in organisaties. Leidinggevenden, HR-managers en medewerkers hebben nieuwe vragen rondom zingeving, vertrouwen en effectief digitaal samenwerken. In het Onderzoek Werkgeluk 2020 hebben we uiteraard ook de effecten van de coronacrisis op het werkgeluk en de werkbeleving meegenomen.

 

 

Voor meer dan de helft van de werkenden zijn de effecten van de coronacrisis niet extreem positief of negatief. 23% van de werkenden ervaart licht tot sterk negatieve effecten op zijn/haar werk. Voor 20% van de werkenden zijn de veranderingen in het werk van positieve invloed op het werkgeluk.

Effect Coronacrisis 01

Thuiswerken

Misschien wel het grootste verschil dat mensen merken na aanleiding van de coronacrisis is het thuiswerken. Deze grafiek toont het werkgeluk in combinatie met de werklocatie.

Thuiswerken in coronatijd 01

Over het onderzoek

NederlandHet onderzoek is uitgevoerd in de periode juni – juni 2020 en er hebben 1.400 werkenden deelgenomen. De analyses zijn gebaseerd op 917 werkenden die minimaal 20 uur per week werken en werkzaam zijn in organisaties met meer dan 10 medewerkers. Deze groep deelnemers is representatief voor werkend Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door de MonitorGroep in samenwerking met de Gelukkig Werken Academy en Happy Office.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Onderzoek Werkgeluk 2020 of wil je het werkgeluk meten van de mensen in je organisatie?

Neem dan contact op  met Arie Pieter Veldhoen van de MonitorGroep.

Wil je meer weten over de relatie tussen cultuur en werkgeluk, neem dan contact op met Maartje Wolff.

Wil je meer weten over de relatie tussen persoonlijkheid en werkgeluk, neem dan contact op met Onno Hamburger.

 

 

 

Arie Pieter Veldhoen