Talentontwikkeling

Wat is een talentgerichte organisatie?

Een talentgerichte organisatie is waardevol voor zowel medewerkers als de organisatie zelf. Medewerkers die hun talent benutten zijn meer bevlogen, gelukkiger in het werk en stijgen boven zichzelf uit in prestaties. Bovendien zijn ze het meest effectief in hun manier van werken én zijn ze doorgaans creatiever en innovatiever dan medewerkers die hun talenten niet benutten.

Een talentgerichte organisatie is opgebouwd uit drie pijlers: talent herkennen, talent ontwikkelen en talent benutten. Wanneer één van de pijlers binnen een organisatie mist of niet effectief ingezet wordt, blijft waardevol talent (deels) onbenut.

Talentontwikkeling onderzoeken

Verschillende factoren en actoren hebben invloed op deze drie pijlers en de ontwikkeling van talent in organisaties. Met ons onderzoek Talentontwikkeling brengen we in kaart hoe die bepalende (f)actoren binnen uw organisatie belemmerend of juist stimulerend werken voor de drie pijlers van een talentgerichte organisatie.

Talent herkennen
In hoeverre is de medewerker in staat om zijn/haar eigen talent te identificeren en te duiden? Weet een medewerker waar zijn/haar talent ligt, hoe hij/zij dit kan inzetten en in welke situaties?

Talent ontwikkelen
In hoeverre zijn de (f)actoren stimulerend, ondersteunend en faciliterend? We kijken hierbij naar de organisatiecultuur, de faciliteiten die een organisatie biedt, de rol van de leidinggevende en het gedrag en de motivatie van de medewerkers zelf.

Talent benutten
Een talent is pas een sterk punt wanneer het benut wordt en leidt tot een prestatie of resultaat. We meten daarom de prestatie van de medewerker, maar ook andere positieve gevolgen die het benutten van talent met zich meebrengt zoals: bevlogenheid, extra-rol gedrag, meer betrokkenheid en innovatief gedrag.

Talent (nog) meer benutten

Hoe maakt u uw organisatie (nog) talentgerichter? Als startpunt gebruikt u daarvoor de resultaten van het onderzoek. We begeleiden u bij het proces en bieden verschillende mogelijkheden om met talentontwikkeling aan de slag te gaan. Dit kan op organisatieniveau, teamniveau en/of individueel niveau. Bijvoorbeeld met een verbetertraject, Quick Wins of Workshops. Zo hebben wij o.a. een workshop Sterke punten en een workshop Goud! voor het herkennen, ontwikkelen en benutten van sterke punten binnen een team.

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over hoe wij u helpen met talentontwikkeling in uw organisatie. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie, een brochure of een prijsopgave. 

Contact

Arie Pieter Veldhoen | Aanvoerder en Coach Werkgeluk