CompetentieMonitor

CompetentieMonitor

Waarom?

We zien vaak dat organisaties excelleren als zij hun medewerkers op de juiste manier inzetten en een omgeving creëren waarin hun sterke punten tot uiting komen. Er zit veel potentie in mensen, maar vaak blijft dit (jammer genoeg) verborgen omdat de focus binnen de organisatie anders ligt. Om het optimale uit uw medewerkers te halen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat er aan kracht en talent aanwezig is binnen uw organisatie. Daarom hebben wij de CompetentieMonitor ontwikkeld. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe hoog het niveau van uw medewerkers is op de competenties die voor uw organisatie het belangrijkst zijn. Zo weet u waar de sterke punten van uw medewerkers liggen en waar zij aan kunnen werken om (nog) effectiever te worden in hun werk.

Hoe werkt het?

Samen met u brengen we in kaart welke competenties belangrijk zijn voor uw organisatie. We bepalen deze op basis van de core business, missie, visie en koers van uw organisatie. Om dit proces te faciliteren bevat de CompetentieMonitor een uitgebreide set uitgewerkte competenties die we op verschillende niveaus kunnen meten. Zo komen we tot een set competenties die volledig is afgestemd op uw organisatie.

Verschillende niveaus

Competenties kunnen voor een directeur een andere lading hebben dan voor een medewerker in de uitvoering. Bijvoorbeeld de competentie “Samenwerking” vraagt voor een directeur kwaliteiten als verbinding leggen met andere organisaties, bruggen bouwen tussen afdelingen en teamgeest versterken. Voor een medewerker in de uitvoering zijn dit meer kwaliteiten op individueel niveau, zoals iets voor een collega overhebben, kennis delen en werk overnemen. Zo meten we de competenties altijd op het niveau dat bij de medewerkers past en brengen we in beeld waar het verborgen potentieel van uw organisatie ligt.