KetenpartnerMonitor

KetenpartnerMonitor

De relatie met een ketenpartner is vaak gericht op samenwerking. Vooral in de zorg werken partijen samen om een optimale dienstverlening voor de cliënten. Door de intensieve samenwerking kennen ketenpartners uw organisatie vaak heel goed en hebben ze soms verrassend goed inzicht in uw dienstverlening en uw communicatie. Daarom kunnen ze vaak waardevolle feedback en verbetersuggesties geven.

Samen werken, samen groeien

Met onze KetenpartnerMonitor organiseren we een professioneel onderzoek onder (een steekproef van) uw stakeholders. U leert hoe andere organisaties in de keten tegen u aankijken, hoe ze uw dienstverlening ervaren en waar eventuele verbeterpunten liggen. Stakeholders kunnen daarnaast meedenken over meer strategische vragen van uw organisatie. We stellen samen met u een vragenlijst op. Ons draaiboek met suggesties voor vragen helpt hierbij. 

Workshop ‘Kracht van de keten’

We hebben gezien dat het onderzoek regelmatig de basis vormt van een strategische discussie in de keten. Waar liggen de grenzen van zelfsturing in de zorg? Hoe bewaken we samen de kwaliteit van de zorg? Heeft u bij dit soort thema’s behoefte aan een verdiepend gesprek met uw stakeholders? Dan organiseren we samen met u een workshop of een (mini) symposium. Hierin kunt u samen met uw stakeholders brainstormen over wat goed gaat en wat in de toekomst beter of anders kan. Onze ervaring is dat door de workshop de verbinding in de keten versterkt.

Meer over de Workshop ‘Kracht van de keten’

Wat u kunt verwachten van onze KetenpartnerMonitor:

  • Onderzoek onder uw ketenpartners / stakeholders
  • Een vragenlijst afgestemd op uw organisatie en de aard van de samenwerking
  • Vragen over het imago van uw organisatie, verwachtingen, de communicatie, snelheid van uw dienstverlening, adviezen voor de toekomst
  • Zelf vragen kiezen uit ons draaiboek
  • Uitsplitsing van de resultaten naar verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld verwijzers, overheden, uitvoerende zorginstellingen
  • De vragenlijst is eenvoudig online in te vullen
  • Periodiek of continu onderzoek