Q22                                              

Q22

De Q22 van de MonitorGroep is een verkort medewerkerstevredenheidsonderzoek waarin de belangrijkste vragen worden gesteld. De onderwerpen die het meest bijdragen aan de bevlogenheid, betrokkenheid en het werkgeluk van de medewerkers zijn uitgewerkt in stellingen en vragen. De selectie is mede gebaseerd op:

▪ Medewerkersonderzoeken van de MonitorGroep bij ruim 500 organisaties en 45.000 deelnemers.
▪ Een meta-analyse op basis van de resultaten van 128 organisaties
▪ De piramide van werkgeluk (Onno Hamburger)
▪ De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)
▪ Engagement Surveys van Gallup

De voordelen van de Q22

De vragenlijst van de Q22 is ontwikkeld voor een kort medewerkersonderzoek of herhalingsonderzoek. Hierdoor kunt u vaker en sneller een korte meting verrichten. Dit helpt u om te controleren of de verbeterpunten van de vorige meting ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Zo werken we samen met uw organisatie aan werkgeluk.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op