Werkdruk

Werkdruk

Werkdruk is een belangrijk thema in organisaties van nu. Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Bij een hoge werkdruk is de balans tussen de taakeisen en de regelmogelijkheden van de medewerker verstoord. Wanneer een medewerker weinig regelmogelijkheden heeft en daarnaast veel taakeisen, kan de medewerker een hoge werkdruk ervaren. Ook is het mogelijk dat individuele factoren een rol spelen. Zo kan het voorkomen dat medewerkers zichzelf hoge eisen opleggen door hun eigen ambities of perfectionisme of bijvoorbeeld moeite hebben met het vinden van een werk-privé balans. Gevolgen van een hoge werkdruk kunnen zowel fysiek- als psychisch van aard zijn en uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim of een burn-out. Voorkomen is daarom beter dan genezen!

Ervaringen in beeld

Weet u hoe uw medewerkers de werkdruk ervaren? Wanneer u op de hoogte bent van de werkdrukbeleving onder uw medewerkers, kunt u er ook beter op inspelen. Onze ThemaModule Werkdruk biedt deze inzichten. U ziet in hoeverre werkdruk voorkomt binnen uw organisatie en wat daarbij de belangrijkste factoren zijn. Medewerkers kunnen niet alleen aangeven waar de oorzaak van de werkdruk ligt, maar worden daarnaast ook gestimuleerd om mee te denken over oplossingen.

Naar een gezonde werkdruk

De resultaten geven u inzicht om samen met de medewerkers een gezonde werkdruk te realiseren. De workshop: ‘Naar een gezonde werkdruk’ maakt de werkdruk bespreekbaar en helpt medewerkers om gericht te werken aan geen gezonde werkdruk.