Wetenschap & Technologie

“Monitorgroep, en in het bijzonder Pim, is slagvaardig, flexibel (ook als er een probleem is) en responsief. Nette en goed bruikbare rapportage. Duidelijke afspraken over totstandkoming vragenlijst, dataverzameling en rapportage, en alles is nagekomen als afgesproken. Het proces is heel soepel en professioneel gelopen.”

Pieter van Braam van Vloten
Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef)