Workshop Werkdruk

Gewoon lekker druk of belastende werkdruk?

Werkdruk, een thema waar momenteel in organisaties veel om te doen is. Er is een verschil tussen een lekkere hoge werkdruk en een belastend hoge werkdruk. En de oorzaken voor een hoge werkdruk zijn zowel te vinden op organisatorisch vlak als bij mensen persoonlijk. Wilt u meer inzicht in de werkdruk en vervolgens samen met de medewerkers in gesprek over de ervaringen en oplossingen? De Workshop Werkdruk werkt!

We beginnen met een meting

De medewerkers van uw team vullen eerst een beknopte vragenlijst in over de werkdrukbeleving, de belangrijkste oorzaken en suggesties voor oplossingen. Verder vragen we naar enkele persoonlijke eigenschappen en eventuele blokkades. De resultaten worden verwerkt in een teamoverzicht, maar medewerkers kunnen hun vragenlijst ook meenemen naar een persoonlijk adviesgesprek (met hun leidinggevende of met een werkdrukcoach).

Aan de slag met de resultaten

In een workshop met het team bespreken we de uitkomsten van de werkdrukmeting. Hierna gaan we aan de slag met een brainstorm over knelpunten en verbeteracties. In een tweede ronde werken groepen van 5-6 personen aan een Smart Werkdrukplan.

Programma

Meting werkdruk Doorlooptijd 2 weken
Workshop Tweemaal een halve dag:
• Bespreken werkdrukmeting
• Brainstormronde
• Verbeterplannen opstellen
• Presenteren van de verbeterplannen
Follow-up (optie) Terugkomsessie met het MonitorTeam, een halve dag
Individuele adviesgesprekken, 2×1 uur per deelnemer

 

Voor wie

Verhogen effectiviteit, verlagen werkdruk

Het programma is bedoeld voor teams of organisaties die met de werkdruk aan de slag willen. De workshop is geschikt voor groepen tot 15 deelnemers.

Meer inzicht in de ervaringen en oorzaken van de werkdruk
U krijgt een rapport over de werkdruk in uw team en de verbeterpunten.

Bespreken en bewust worden
Tijdens de workshop gaan medewerkers met elkaar in gesprek over de werkdruk, de manier waarop ze hun werk doen en de eisen die ze aan zichzelf en hun omgeving stellen. De medewerkers worden zich bewust van de werkdruk, hun persoonlijke effectiviteit en de teameffectiviteit.

Aan de slag met de werkdruk
Bij een te hoge werkdruk ontwikkelt het team gerichte verbeterplannen om de werkdruk te verlagen.

Boek: Persoonlijke effectiviteit vergroten
De deelnemers ontvangen een werkboek met persoonlijke oefeningen en tips om meer invloed te hebben op de werkdruk.