Waardering

Wat is waardering?

Waardering maakt (werk)gelukkig. Interessant is dat het niet gaat om de materiële waardering van een goed salaris, maar om het uitspreken van waardering. Het gaat om erkenning, gehoord worden en respect. Uit onze onderzoeken blijkt dat het krijgen van waardering een groot effect heeft op werkgeluk. We zien zelfs dat medewerkers die zich niet gewaardeerd voelen gemiddeld een 6 geven voor hun werkgeluk, terwijl medewerkers die zich wél gewaardeerd voelen een 8,1 geven voor hun werkgeluk.

Toch zien we dat waardering onderschat wordt en dat het geven van positieve feedback niet in alle organisaties vanzelf gaat of zelfs gebruikelijk is. Zonde, want waardering als motivatiefactor kost niets. Het uitspreken van waardering kan al snel een groot effect hebben. Niet alleen op de ontvanger, ook voor de gever heeft het een gelukmakend effect. Zo breng je elkaar in een positieve flow.

Waardering onderzoeken

Onderzoek doen naar waardering binnen uw organisatie levert u veel op. Wanneer u weet of medewerkers zich gewaardeerd voelen, in welke mate en op welke manier, kunt u gericht werken aan het vergroten van het positieve effect dat waardering heeft. Ons onderzoek naar waardering geeft u inzicht in:

  • in hoeverre medewerkers zich gewaardeerd voelen;
  • of extra inzet erkend wordt;
  • hoe de feedbackcultuur in de organisatie is;
  • of er voldoende complimenten gegeven worden;
  • of successen voldoende gevierd worden;
  • of en hoe leidinggevenden waardering en feedback stimuleren.

Meer waarderen

Waardering uitspreken en feedback geven is een kunst. De ontvanger kan feedback al snel op een verkeerde manier opvatten of zich aangevallen voelen. Veel mensen gaan het daarom liever uit de weg. Toch is goede feedback van onschatbare waarde. Het is nodig voor een soepele samenwerking met collega’s en een basis voor persoonlijke groei en teamontwikkeling. Feedback gaat over sterke punten (waardering, complimenten) en leer/ontwikkelpunten. Waardering motiveert en ontwikkelpunten bieden kansen voor groei. Onze workshop Feedback & Waarderen geeft medewerkers een mooie basis voor uitspreken van waardering en het delen van feedback. Zo werkt u samen en gericht aan het vergroten van de belangrijkste factor voor werkgeluk.

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over hoe wij waardering helpen vergroten. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie, een brochure of een prijsopgave. 

Contact

Pim Stalenhoef | Weet alles van waardering