Werkdruk

Wat is werkdruk? Het belang van balans.

Vraag tegenwoordig aan iemand hoe het met hem of haar gaat en je krijgt vaak hetzelfde antwoord: “druk”. In een tijd waarin het werken door technologie steeds sneller gaat, wordt er ook meer van medewerkers verwacht. Altijd bereikbaar zijn is eerder norm dan uitzondering en werk en privé raken steeds meer verweven. We willen belangrijk zijn op ons werk en met de opkomst van social media kwam ook de fear-of-missing-out: bang om iets te missen of ergens niet bij te zijn. Er is in relatief korte tijd veel veranderd in de manier waarop we werken en het belang van is daarbij essentieel.

Met de juiste werkdruk kom je in een goede flow en vliegt de tijd voorbij. Een goede balans tussen wat we aankunnen (werkvermogen) en wat we moeten doen (werklast) zorgt ervoor dat we lekker door kunnen werken zonder dat we ons vervelen of in de stress raken. Maar als de balans verstoord wordt kan dit heel naar voelen. Een werkdrukprobleem is vervelend, maar gelukkig is er in de meeste gevallen wel iets aan te doen. De belangrijkste werkdrukoorzaken zijn aan te pakken. Deze hebben namelijk vaker te maken met hoe het werk georganiseerd is en de eisen die mensen aan zichzelf stellen dan aan een (te) grote hoeveelheid werk.

Werkdruk onderzoeken

We bieden twee mogelijkheden om werkdruk binnen uw organisatie te onderzoeken.

  • U kunt Werkdruk als thema toevoegen aan een regulier medewerkersonderzoek. Kies zelf de werkdrukaspecten en de vragen die u voor uw organisatie het meest belangrijk vindt.
  • We voeren een themaonderzoek uit dat helemaal in het teken staat van werkdruk. Meestal gaat het om een onderzoek met 25 vragen waarbij gemeten wordt hoe de medewerkers hun werkdruk ervaren en wat hier de belangrijkste oorzaken voor zijn. We koppelen dit aan de mogelijkheden voor rust, ontspanning en herstel en brengen zo de korte- en lange termijn risico’s op stress, burn-out en bore-out in beeld. Ook hebben we aandacht voor werkdrukbepalende factoren als regelmogelijkheden, werk-privé balans, collegialiteit en ondersteuning vanuit de organisatie. Met open vragen halen we behoeften en ideeën op bij medewerkers over hoe de werkbalans in hun ogen verbeterd kan worden. Op deze manier krijgt u een compleet beeld van hoe uw medewerkers werkdruk beleven en aan welke aspecten u kunt werken om het werkvermogen en de werkbalans in uw organisatie te verbeteren.

Workshops werkdruk

Een geslaagde werkdrukaanpak begint met het bespreken van de onderzoeksresultaten in de organisatie. De werkdrukbeleving en bijbehorende oorzaken, staan in cijfers gerapporteerd en dat maakt het gemakkelijker om over werkdruk te praten. Door de werkdrukbeleving op deze manier in beeld te brengen is het voor iedereen duidelijk waar de risico’s liggen en wat er verbeterd kan worden.

 

Wij bieden die workshops waarin we organisaties/medewerkers helpen op weg naar een goede balans:

 

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over hoe wij werkdruk in balans brengen. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie, een brochure of een prijsopgave. 

Contact

Sandrijn Swarts | Weet alles van werkdruk