Wanneer werkgeluk winstgevend kan zijn
geluk

Wanneer werkgeluk winstgevend kan zijn

Werkgeluk is voor de meeste organisaties geen primair doel. Commerciële bedrijven hebben meestal winst als primair doel, waar publieke organisaties het uitvoeren van hun opdracht nastreven. In het meest gunstige geval is geluk een nevendoel. Bijvoorbeeld: een ziekenhuis zou werkgeluk voor zijn personeel als nevendoel kunnen nastreven, als dit bijdraagt aan het primaire doel om goede gezondheidszorg te bieden. Steeds meer (commerciële en publieke) organisaties zijn zich ervan bewust dat ze moeten investeren in betrokken en gelukkige medewerkers. Maar: een investering die geen winst oplevert heeft in de meeste organisaties weinig kans van slagen. In deze blog gaan we daarom in op de Return On Investment van werkgeluk.

Minder verzuim

Werkgeluk vertoont een negatief verband met verzuim, een belangrijke ongewenste kostenpost voor organisaties. Gelukkige medewerkers zijn minder vaak gestrest en voelen zich over het algemeen gezonder dan medewerkers die niet gelukkig zijn in hun werk, dat beschrijft ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven in zijn onderzoek naar geluk in organisaties. De werkgeversorganisatie MKB-Nederland rekende voor dat een zieke medewerker gemiddeld €250 per dag kost. Een medewerker met een gemiddeld jaarsalaris van 36.500 euro kost al snel ruim €400 per dag wanneer deze door ziekte uitvalt.

Minder verloop

De kosten van het werven en inwerken van een nieuwe medewerker zijn hoog. Organisaties zijn er daarom bij gebaat om medewerkers voor langere tijd aan zich te binden. Organisaties die werkgeluk hoog in het vaandel hebben, kennen een minder hoog personeelsverloop dan andere organisaties.

Aantrekkelijke werkgever

Naast directe kosten en baten zijn er ook meer indirecte kosten en baten van werkgeluk. In een krappe arbeidsmarkt heeft de werkgever een zekere machtspositie, en kan hij zich meer permitteren. Wanneer ‘voor jou 10 anderen’ niet meer geldt, zal een werkzoekende hogere eisen stellen aan een potentiële werkgever. Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden dan ook verschillende factoren van werkgeluk belangrijk.

Kosten versus baten van geluk

Om te bepalen of een investering winstgevend is, moeten we kijken naar de kosten en baten. Wanneer de baten de kosten overstijgen is het een goede investering. Een belangrijke positieve beïnvloeder van werkgeluk is autonomie. Zelfstandigheid op het werk gaat vaak samen met geluk. Als dit leidt tot een plattere organisatie met minder managementlagen, dan is dit voor de organisatie een win-winsituatie: medewerkers zijn gelukkiger in hun werk en de organisatie bespaart kosten.

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij werkgeluk en winstgevendheid niet per definitie hand in hand gaan. Efficiëntie is voor veel organisaties een belangrijk doel. Als geluk van hun medewerkers positief beïnvloed wordt door meer vrije dagen, en een langere lunchpauze, dan is dit niet per se een rendabele investering.

Het is duidelijk dat organisaties die werkgeluk hoog in het vaandel hebben, hier veel baat bij hebben. Medewerkers vinden het prettig om voor deze organisaties te werken, waardoor ze een minder hoge werkdruk ervaren, minder vaak ziek zijn en langer voor de organisatie blijven werken. Desalniettemin is het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de rol van werkgeluk op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hoe de balans van kosten vs. baten van werkgeluk precies uitvalt verschilt per organisatie.

 

Bron: https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/artikel/2018/07/de-winst-van-werkgeluk-10127664

Profielfoto van Arie Pieter Veldhoen
Als psycholoog werd ik gegrepen door het vak statistiek. Meten van gedrag en attitudes is altijd mijn passie gebleven. Je kunt me ‘s nachts wakker maken voor een vragenlijst over het werk, een grafiek of een analyse. Maar wijsheid komt met de jaren: later ga je zien dat een vraag of een grafiek pas effect heeft als erover wordt gesproken. Als het een verandering op de werkvloer in gang zet. Dus ik heb er nu een passie bij: het bespreken van onderzoeksresultaten, verbeterworkshops organiseren en het begeleiden van verbeteringen in organisaties.